Luyện Khí Công Để Dưỡng Sinh

Khí Công Tốt Cho Cả Người Trẻ

Nhiều Bài Tập Khí Công Bổ Ích

Bát Đoạn Cẩm

tap-khi-cong

Có lẽ quá xa xưa theo truyền thuyết, thuở các vị vua hiền đức và tài năng như Thần Nông, Phục Hi, Hoàng Đế đã có người am hiểu tận tường về môn học nầy, có nhiều người luyện tập và coi như một phép dưỡng sinh cần thiết tối yếu. Chính nó bắt nguồn more »

Thái cực quyền dương gia 24 thức

tap-khi-cong

Dương thức Thái cực quyền, Dương gia thái cực quyền hay Dương thị Thái cực quyền là tên gọi lưu phái Thái cực quyền của dòng họ Dương, Hồng Kông. Xuất phát từ Trần thức Thái cực quyền, được Dương Lộ Thiền và con cháu xiển dương, phát triển hình thành hệ thống riêng và more »

Dịch Cân Kinh

tap-khi-cong

Trong hằng trăm nghìn ngôi chùa Phật-giáo trên thế giới, không một ngôi chùa nào được tiểu thuyết hóa, huyền thoại hóa và thần thánh hóa bằng chùa Thiếu-lâm bên Trung-quốc (1). Và cũng trong hằng triệu vị tăng, không vị nào được viết, được nói, được tôn sùng bằng ngài Bồ-đề Đạt-ma. Bỏ ra more »

Bạch hạc hoán dương

tap-khi-cong

Bạch hạc hoán dương (hạc trắng gọi mặt trời) là bài khí công dưỡng sinh đơn giản nhất của các tăng ni chùa Thiếu Lâm. Bài tập này đã có từ ngàn xưa, dùng để luyện tập cơ bản mỗi buổi sáng nhằm điều khí, dưỡng thân và định thần, tăng cường tuổi thọ. Bài more »

Dịch Cân kinh: Thức thứ mười hai – Đề chủng hợp chưởng

dich-can-kinh

Động tác. – Từ thức dự bị, hai tay cạnh người, từ từ đưa lên cao, chưởng tâm hướng thượng, tới đầu đỉnh thì hai chưởng hợp nhau, chân giữ nguyên vị trí. (H27). – Phủ ngưỡng điệu vỹ (Cúi, ngửa hợp với đuôi) : Tiếp theo thức trên, hai châm khum xuống, hai tay more »

Dịch Cân kinh: Thức thứ mười một – Hoành chưởng kích cổ

dich-can-kinh

Động tác. – Thủ bão hậu não (tay ôm sau óc) : khởi từ thế dự bị. Hai tay từ hai bên thân từ từ đưa lên qua đầu, ngước mặt nhìn trời. Kế tiếp gập cùi chỏ, hai tay tới mang tai, rồi vòng hai bàn tay án lên hai tai. (H23-1-2). – Hoành more »

Dịch Cân kinh: Thức thứ mười – Ngoạ hổ phốc thực

dich-can-kinh

Động tác. – Hổ cứ thâm sơn (hổ ngồi trong rừng sâu) : khởi từ dự bị thức. Hơi cúi về trước, hai bàn tay khum khum thành quyền đưa về trước. Quyền tâm hướng thượng. Tới ngang với ngực, chưởng tâm hướng nội, gối hơi khum lại. – Cung bộ tiền phó (khum người more »

Dịch Cân kinh: Thức thứ chín – Thanh-long thám trảo

dich-can-kinh

Động tác. – Khuất quyền liệt yêu (gập quyền, xuyên lưng) : như thức thứ 6, Xuất trảo lượng phiên và Khuất quyền liệt yêu. (H13). – Khất thân thám chưởng (nhiêng mình xuất chưởng) : quyền phải đưa ra sau lưng (huyệt Mệnh-môn). Quyền trái đưa lên khỏi đầu. Lưng, đầu từ từ nghiêng more »Noron – Khí Công Dưỡng Sinh – Luyện Khí Công – Bài Tập Khí Công